Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

Ez a Kert arra hivatott, hogy aki eljut idáig, az megtalálhasson itt olyan Gondolat-köveket, amelyeket letehet maga elé a saját Útjára, és ez az út elviszi őt egy Élettel teli Valóságba, melynek ő is Álmodója, Épitője, Alkotója. A Valóság, az Otthon egyre közelebb van már világunkhoz. 

 

 

Bölcsesség, Bátorság, Őszinteség, Tisztesség, Hűség, Együttérzés, Lelki erő. 

És Hinni mindenek felett, mindezekben. Bármi is történik.  

2014.11.05.

Elérkeztünk egy olyan szakaszhoz, ahol a tündér léptékü emberek összefűzik az erejüket. A tündérek rabságának ideje lejárt, szolgaságuk érvényét vesztette. Ébredésükhöz szükség lesz a tündér kódexek kiolvasásához, hogy tudják kik ők, honnan jöttek. 

Az elmúlt hét, és főként a mostani éjszaka már a tündérek ébredését, magára találását mutatja. Elsősorban az időjárásban. 

Amit még érdemes MOST tudni, hogy a tündér léptékü emberek aurája más, mint ami eddig a köztudatban volt. Ennek a felismerése teszi elérhetővé, hogy ráébredjen saját erejére, és elfogadja saját lényét.

A kódex egy kis töredékét feltettem ide, hogy lássátok.

2014.11.09.

Elgondolkodtam rajta erősen hogyan is fogalmazzam meg a legmegfoghatóbban, legrövidebben a most zajló történeteket.

Az emberi kettes csakra auraterében zajlanak most a változások. Mert a csakráknak is van aurájuk. Talán úgy a legjobb megfogni, ha úgy látjuk, hogy a csakra egy létező, akinek saját aurája van.

Az aurateret a csakra fizikai sejtjei, és a sejtmagban húzódó kvantum tér jelenti ebben az üzenetben.

Ha nagyon lesarkítom, akkor azt mondom, hogy a női petefészek sejtjei nyitják meg az Ősök információs bázisát. Ez az az auratér, ahol az energia anyaggá formálódik, ahol akár új anyagi világok is születhetnek. A férfi  testben élőknél van a REND, amely formálja az átáramló ősi energiát, amely a női petefészekből fakad.

Hogy mindez jól működjön, ahhoz a fejekben és az érzelmi világban kell, hogy rend legyen. És hát az is igaz, hogy a női testben már ott van apai REND, a férfi testben pedig az anyától kapott tudás az ősök világairól.

A tündér energiák  a kettes csakra rendszerein keresztül működnek, hisz a tündér képes anyaggá formálni az energiát. Színeket, hangokat formálnak meg, és sűrítik össze, szövik, irányítják. Sajnos nincsenek már pontos szavaink ezen munka  leírására.

Egy hölgy felhívta a figyelmem, hogy meg kell különböztetni az eredetit a másolattól. Mármint az eredeti teremtést, az eredetiről lemásolttól. Régebben szóltam már erről, és azt gondolom a másolatok lassan egy újabb faj megalkotásához érnek és eredetivé válnak, mint ahogy az emberi faj is kialakult. Nem akarok ennyire belebonyolódni már a múlt szövevényeibe.

Talán annyit, hogy egy eredeti létező, és most csak tündérről beszélek, nem tud átkot, rontást tenni. A másolat viszont igen. Mert nem tudja, mit tesz, és milyen hurkokat hoz létre.  Azért ezt emelem ki, mert  jelenleg az átkok kifutási idejét éljük a kettes csakra mozgásba lendülése miatt.

Itt egy magán jellegű üzenetet had tegyek. Köszönöm annak, aki tegnap hurkot dobott a bokámra, hogy megállítson, hogy megtette. Még ha nem is a jó szándék vezette. A sérült testrészem miatt olyan emlék tudott feljönni bennem, ami nagy segítségemre lesz megérteni saját sorsom egy fejezetét.  Tudom, hallja az üzenetem. Azt is tudom, hogy ki ő. Sajnálom az embereket, akiket használ. Köszönöm, hogy rávilágított önmagára.

Nemcsak velem fordul elő a hurok a boka körül. Fájó boka, nem mozgó lábfej, merev lábizmok jelzik jelenlétét.  Hirtelen esések ok nélkül. A hurkot dobni szemen keresztül tudnak. Olyan emberek szemén keresztül, akik gyűlölködni, irigykedni és bosszút állni szeretnek. De ő is csak eszköz.

Ami most zajlik, azt mindenképpen szeretném úgy elmondani, ahogy megélhetjük emberi testben. Ez pedig a 2-es csakra tisztulása. A vesében ébrednek föl energiák, ami sokszor szúró fájdalommal jár. Ez lecsorog a petefészek, prosztata, belek részre. Férfiaknál, vagy apa rendjét nagyon őrző nőknél a belekre. A tündér faj pedig petefészekben, a teremtő szervekben él meg elektromos töltések villódzását, ami kiválthat spontán orgazmust, nagyfokú tisztulást, a megfogant, de ki nem fejlődött új életek lebomlását, tisztulását.

Ehhez a szekcióhoz tartozik az ősi átkok , rontások feltámadása is. Ez álmokban nagyon feltörhet. Ehhez szükséges az aura robot része. Amikor indulataink fölé emelkedve, átlátjuk pontosan a helyzetet, és nem saját indulataink rabjaként erősítgetjük a régi kötéseket, hanem elengedjük, hisz régmúlt történetek újra átélésével átértékelhetjük saját erőnk, szerepünk. És rájöhetünk, hogy boldogtalanságunk egyik forrását őrizzük csupán kardot rántva. No és ide tartozik az élet halál kérdéskör. Pontosítva az az alagút húzódik itt, amiről a  halálból visszajöttek mesélnek.

A halottak napja előtt elkezdtek csillagportálok nyílni. Ez szintén kettes csakra, hisz minden, ami anyagba formálódik, és anyagból energiává, az 2-es csakra és a hozzá tartozó szervek.

Őseink anyagba ragadt részei távoztak, távoznak ezeken a csillagportálokon. És érkeznek olyan utazók, akik a 2-es csakrához tartozó hálót újraalkotják. Eddig a többi csakrához tartozó aura terek formálódtak, ami még nem a fizikai anyaggá való alakulás. Itt még egyszer elmondom, hogy minden csakrához kapcsolódó létezőnek van kettes csakrája.

A tündér léptékű emberek öntudatra ébredése éppen ezért fontos, mert az energia anyaggá formálása, annak rendben tartása az ő aurájukba van bekódolva.

Az 5 ágú csillag tartó oszlopaira fonódott fel a többi csakra információs bázisa az elmúlt években. Az 5 ágú csillag a kettes csakrában rejlik. Mélykék színe van, és ezzel máris tudjátok, hogy az Orion bolygótérben rejlik a forrása, az ember által M45-ös bázisnak nevezve el, ami roppant találó. Mert hát minden, ami ember agyában megfogan és teret kap, az az AMI, és AKI, vagy azzá válik.

Mielőtt eltévedek az információs tárházban, összefogom a lényeget.

2-es csakrára koncentrálódott erők.

 Föld bolygó térképe, ami a 2-es csakra auraterében húzódik.

Őseink emlékezetéből kivetülő álmok, amelyek figyelmeztetnek a MOST állapotára.

A tisztulás, és a problémás részek fájdalma, gyulladása az alsó szervekben.

Még egy gondolat mindehhez. A kettes csakrában öntudatra ébredő létezőnek is van teljes csakra rendszere. Sokan támadnak, hogy Jézust kell követni és nem tündérkedni. Jézus az emberi létezők szív csakrájának ideáját őrzi, mindazt a tudást, hogy lelkünket hogyan tudjuk letisztítani, mi a helyes gondolkodás módja. Az ő lényének is van kettes csakrája. Ahol tündérek őrzik azokat az erőit, amikor az anyagban alkotott, életet és gyógyulást adott. És hát a Mária –hálót is tündérek szőtték. És azt a szövetet is, amely ebben a világban a születéshez segítette a krisztusi létezőket.

Egy másik üzenet, ami el fog érni az illetékesekhez. A Szövő tündérek : Málta, Görög partok, Trója, Ephezosz helyeken lehet elérni  bázisokat, valamennyire működő szövőszékeket.. Legalábbis az én térképemen ezek villantak fel. És elsősorban Málta. Itt a föld alatt szövőszékek vannak kővé merevedve.

Amit még a Mostban át kell gondolni. A külső fizikai világban érkező Hullámterek okoznak elektromágneses zavarokat állandóan. Mind az aurában, mind a légkörben. De erre készül fel az ember már nagyon rég óta, hogy a hullámra fel tudjon ülni és emelkedni velük.

Az üzeneteim akkor sűrűsödnek, ha hullám érkezik, és meg kell lovagolni. Ehhez egyensúly, és helyesen beosztott erő kell.

Nemsokára érkezik még egy hatalmas hullám, ami átszakítja a megkövült korlátokat. Az aurában és a fizikai világban.

Ehhez tartozik a tündér világ helyre állítása, a kettes csakra tisztulása.

Sok betegség előjön, de amilyen gyorsan jön, olyan gyorsan meg is gyógyítható. Az elektromos berendezések zavara úgy küszöbölhető ki, ha az ember tudatosan állítgatja az energia szintjét. A régi berendezések már nem bírják el az elektromágneses tér ilyen változásait.

Ha túl nagy töltéssel nyúlunk egy berendezéshez, hálózathoz, akkor lelassul, lefagy, tönkremegy. Ha előtte visszahúzódunk ennek a világnak a keretei közé, akkor nem csapjuk ki a biztosítékot.

Megelőzhetünk sok mindent, ha nagyon figyelünk a jelekre, a testünk jelzéseire.

 

 

20100323tejut1.jpg

 AnyA Hangja

Minden gyermekem egy tőről fakadt, nincs különbség közöttük, csak mit ők tesznek egymás közt. Nem azért adtam életet megkövült testemen, hogy gyermekeim egymást marják, s halált fakasszanak cselekedeteik nyomán.

 Megkövült szívem őrzőit kérem, őrizzék az egész Földet, megkövült testemet, lélekszálaimat,mely összeköti világotok minden szinten, legyenek szószólói a Testvériség békés hangjainak, ne higgyék azt, hogy torzsalkodó bátyjaik és nővéreik közt dönteniük kell. Szívem véréből kaptak életet ők, az Őrzők, hogy saját sorsukkal, érzelmeikkel, gondolataikkal képviseljék az Örök Egy Szeretet hangjait.

Világotok feletti dimenziókban kinyilvánítottam, hogy nincs különbség gyermekeim közt,

és nem fogok választani közöttük.

Egész világotok egy és oszthatatlan, minden gyermekemnek egyformán joga van az élethez testemen.

Megkövült szívem életre kelt, hogy igazságot tegyen engedetlen, huzakodó gyermekeim közt. Szívem dobbanása  áthatja a Föld mélyét, hogy ehhez az Egy ütemre lüktető élethez igazodjon minden gyermek, ki szívemből fakadt, hogy aztán Életet adjon minden gyermeknek

 

 

szent-szuz.jpg

 

 

 

Egy apró, de oroszlán szívű kisfiú emlékére, aki eljött hozzánk, megtanított minket az igazi értékekre, és hazatért Otthonába. 

 " És mert elaludt, a karomba vettem, és úgy folytattam utamat. Meghatottságot éreztem: mintha törékeny kincset vittem volna. Sőt, mintha törékenyebb dolog egyáltalán nem is lett volna a Földön. Néztem a holdvilágban ezt a sápadt homlokot, ezt a csukott szempárt, ezeket a szélben meg-megrezdülő aranyfürtöket, és azt gondoltam magamban: "Amit látok, az csak a kéreg. Ami a legfontosabb, az láthatatlan..."

S mivel nyitott ajkai körül valami mosolyféle derengett, még ezt is gondoltam: "Ebben az alvó kis hercegben a legjobban a virágjához való hűsége hat meg: egy rózsa képe, mely akkor is úgy ragyog benne, mint egy lámpa lángja, amikor alszik..." És ettől még törékenyebbnek tűnt a szememben. A lámpákra nagyon kell vigyázni: elég egy hirtelen kis szél, hogy kioltsa őket..."

Antoine de Saint-Exupéry : A kis herceg 

 

                                       kapu1.jpg

                                          

Legyen előtted mindig út! Fújjon mindig hátad mögül a szél. S míg újra találkozunk, hordozzon tenyerén az Isten.

  (kelta-ír köszöntő) 

 

 

viragfuzer.jpg