Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

Ez a Kert arra hivatott, hogy aki eljut idáig, az megtalálhasson itt olyan Gondolat-köveket, amelyeket letehet maga elé a saját Útjára, és ez az út elviszi őt egy Élettel teli Valóságba, melynek ő is Álmodója, Épitője, Alkotója. A Valóság, az Otthon egyre közelebb van már világunkhoz. 

 

 

Bölcsesség, Bátorság, Őszinteség, Tisztesség, Hűség, Együttérzés, Lelki erő. 

És Hinni mindenek felett, mindezekben. Bármi is történik.  

 

Befejeződött ismét egy nagy versenyfutás. Most megnézhetjük, hogy az elért eredmények mire jók, mennyit ér a hitünk önmagunkról, és a hibásan gondolt mechanizmusokat következményeit is megélhetjük, amelyek feljönnek a felszínre. Vajon hogyan javítjuk ki? Rájövünk, vagy másokat okolunk? Hiszünk saját letisztult erőnkben, vagy csak jól kiépített álcákat működtetünk, hazugságokat hiszünk igazságnak?

Nehéz, de tanító időszak ez. Összeomlik a Torony. Hogy maga alá temet, vagy újrarendezzük az alapokat, hogy új Házat építsünk, az már csak rajtunk múlik.

2014.10.23.

Amit elmondok most az egy képi kivetítés, mert nemigen vannak szavaink a most történő események pontos leírására.

Hegyek, mezők, folyók öltenek alakot, ébrednek fel. Városok öltenek emberi formát. Kárpát - medence családja, kik a 3. dimenziós sűrűségü emberi test feletti létezők, ébrednek fel, hogy rendezzék egymással kapcsolati viszonyukat. Az Öreg Táltos, Ózd az ő ébredésük egyik kulcsa. Nagyon fáradt az Öreg, ő eddig ébren volt, megtartotta az örökséget, az emlékezetet, de lelke nagyon sebes és nagyon fáradt. Feje előrecsuklik, szeme félig nyitott , háta görnyedt. Mivel nála van az Átjáró, hogy a Kárpát-medence entitása is megébredjen, és láthatóvá váljon, ezért imádkozzunk érte, hogy ereje kitartson, míg fiai is megébrednek tiszta önvalójukban.

Pár példát elmondok, hogy lássátok mi a probléma. 

A nyugati szakasz megébredettjei nem látják a többieket, magukat hiszik egyedüli hatalomnak. Pilis egy tűzröl pattant menyecske, sürgő-forgó, önmaga szépségét csodáló fiatal nő. Őhozzá sok energiát hordtak az emberi testek. Nem látja saját párját sem, csak önmaga szépségét.

Veszprém egy bölcselkedő ifjú, ki úgy véli elméjével bármit megold és kitalál. Ő nem akar érezni, csak tudni. 

Tihany egy önmaga belső szépségét nem ismerő, bántóan fecsegő nő. 

És sorolni lehetne...

30 évünk volt nekünk, 3.dimenziós sűrűségü emberi testben élőknek, hogy kijátszuk azokat a szerepeket, amelyet az az auramező diktált, ahol rajta élünk. Mindezt azért, hogy amikor eljön az Idő, akkor az ébredők már letisztul információs mezővel tudjanak ébredni.

Ha rendeztük családi helyzetünket, nincs benünk ellenállás és lázadás, nem használjuk a DE.... KÜLÖNBEN IS.... NEM ÉN.... szavakat, hanem felismertük saját felelősségünket minden helyzetben, akkor az alattunk lévő föld, hely mezóje, aurája feltisztult. Még mindig nem késő jól szeretni, itélkezés helyett megoldásokat keresni,  megbocsájtani, elfogadni, megérteni és elengedi. A most ébredők testében egy rákos sejt vagyunk, ha megoldatlan élethelyzeteink vannak. Ebből pedig félelem fakad. Ha a Vének félelemben ébrednek, megint elkezdődik az Istenek Viszálya. Illetve folytatódik.

És ők ébrednek. A külső világban, az emberi szem által látható világban jelennek meg. Aszerint öltenek alakot, hogy az emberek, akiknek sorsába bele volt írva az átjáró szerepe, miképpen tudják életre hívni saját sejtjeiken keresztül. Ha félelmekkel, korlátokkal vannak tele, akkor az étlépő ébredő is ekként érzékeli önmagát.

A keleti részen most sok múlik. Az Öreg Hargita sokat tudna segíteni. De ő közönyös, belefáradt a sok hazug igérgetésbe. Ő elvan a maga berkeiben. LÁnyait csak ő tudja megébreszteni. Ha meglátja az értelmét. 

 

  

20100323tejut1.jpg

 AnyA Hangja

Minden gyermekem egy tőről fakadt, nincs különbség közöttük, csak mit ők tesznek egymás közt. Nem azért adtam életet megkövült testemen, hogy gyermekeim egymást marják, s halált fakasszanak cselekedeteik nyomán.

 Megkövült szívem őrzőit kérem, őrizzék az egész Földet, megkövült testemet, lélekszálaimat,mely összeköti világotok minden szinten, legyenek szószólói a Testvériség békés hangjainak, ne higgyék azt, hogy torzsalkodó bátyjaik és nővéreik közt dönteniük kell. Szívem véréből kaptak életet ők, az Őrzők, hogy saját sorsukkal, érzelmeikkel, gondolataikkal képviseljék az Örök Egy Szeretet hangjait.

Világotok feletti dimenziókban kinyilvánítottam, hogy nincs különbség gyermekeim közt,

és nem fogok választani közöttük.

Egész világotok egy és oszthatatlan, minden gyermekemnek egyformán joga van az élethez testemen.

Megkövült szívem életre kelt, hogy igazságot tegyen engedetlen, huzakodó gyermekeim közt. Szívem dobbanása  áthatja a Föld mélyét, hogy ehhez az Egy ütemre lüktető élethez igazodjon minden gyermek, ki szívemből fakadt, hogy aztán Életet adjon minden gyermeknek

 

 

szent-szuz.jpg


 

 

Egy apró, de oroszlán szívű kisfiú emlékére, aki eljött hozzánk, megtanított minket az igazi értékekre, és hazatért Otthonába. 

 " És mert elaludt, a karomba vettem, és úgy folytattam utamat. Meghatottságot éreztem: mintha törékeny kincset vittem volna. Sőt, mintha törékenyebb dolog egyáltalán nem is lett volna a Földön. Néztem a holdvilágban ezt a sápadt homlokot, ezt a csukott szempárt, ezeket a szélben meg-megrezdülő aranyfürtöket, és azt gondoltam magamban: "Amit látok, az csak a kéreg. Ami a legfontosabb, az láthatatlan..."

S mivel nyitott ajkai körül valami mosolyféle derengett, még ezt is gondoltam: "Ebben az alvó kis hercegben a legjobban a virágjához való hűsége hat meg: egy rózsa képe, mely akkor is úgy ragyog benne, mint egy lámpa lángja, amikor alszik..." És ettől még törékenyebbnek tűnt a szememben. A lámpákra nagyon kell vigyázni: elég egy hirtelen kis szél, hogy kioltsa őket..."

Antoine de Saint-Exupéry : A kis herceg 

 

                                       kapu1.jpg

                                          

Legyen előtted mindig út! Fújjon mindig hátad mögül a szél. S míg újra találkozunk, hordozzon tenyerén az Isten.

  (kelta-ír köszöntő) 

 


viragfuzer.jpg