Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

Ez a Kert arra hivatott, hogy aki eljut idáig, az megtalálhasson itt olyan Gondolat-köveket, amelyeket letehet maga elé a saját Útjára, és ez az út elviszi őt egy Élettel teli Valóságba, melynek ő is Álmodója, Épitője, Alkotója. A Valóság, az Otthon egyre közelebb van már világunkhoz. 

 

 

Bölcsesség, Bátorság, Őszinteség, Tisztesség, Hűség, Együttérzés, Lelki erő. 

És Hinni mindenek felett, mindezekben. Bármi is történik.  

 

2015.01.22.

A Hajnal első sugara, mely rávilágít olyan gondolatokra, melyek szembefordítanak saját sorsunkkal.

Ma fordul a kocka.

Eddig a napig mindenkit szembesített azzal, hogy mennyi zavaros gondolat van a fejében, ami gátolja abban, hogy jó döntéseket hozzon.

A veszteségek megéléséből lehetett levonni a következtetéseket. Értékelni és átértékelni a döntéseinket. Változtatni megrögzött szokásainkon.

A következő egy hétben másképpen teheti a dolgait, kijavíthatja, ha képes a fejében rendet tenni, és tisztán látni. Aztán jegelik a rendszert, és mindenki abból fog gazdálkodni egész évben, amit magának összerendezett. Új sorsösvények jelennek meg azoknál, akik a játszmáikat tisztán átlátva a belső békét képviselték.

Mi az igazán érték? Hogyan lehet tenni érte? Hogyan lehet kijavítani hibáinkat? Esetleg könnyebb utat választasz, mert már nem látod át a helyzeted?

Az elmúlt hónap megmutatta mindazt, amit tudnunk kell. A fejben kell rendet tenni, türelmet gyakorolni.

Az agy probléma megoldása mindig más, mint a belső késztetés. A helyes megoldás a belső hangé.

2015.01.01

Most ismét lehetőségünk van, hogy elkezdjünk egy más minőségű évet, mint amilyent eddig megéltünk. Tartalmasabbat, mélyebbre hatolót és főleg hosszú távon Életet adót.
A 2014 –es év végső nagy futása és összegzése volt az utolsó 30 évnek. A Végzet éve.  A Végzeté, mely feltárta kik is vagyunk valójában, honnan jöttünk, kik voltak őseink, és ők miképpen kérnek helyet sorsunkban, életünkben.

Az utolsó 30 évben  tudatalattink engedte fel képeit, hangjait, őseink megoldatlan érzelmi szituációit hívta életre, és le kellett játszanunk a külvilágban újra és újra megélve szinte minden esetben ugyanannak a téveszmének az érzelmi gyökereit. Csupán a színdarab és a szereplők változtak.

Gyermekeket hívtunk életre, akikben meg kellett volna látnunk önmagunk javított másolatait, és segíteni nekik kijavítani őseink tévelygő gondolatait. Minden kapcsolatunk egy ősünket jelenítette meg, akit elutasítunk önmagunkban. Egy egészséges önkritikával és érték tisztelettel gyorsan és határozottan tudtunk volna az Egy részévé válni a letisztult erőinkkel. Az emberi belső világ, a tudatalatti tisztult, amelyhez a külvilág tükrözte a megoldásra, gyógyulásra váró lelki sebek érzelmi okforrásait.

A 2024 –es évre már nem sok minden maradt, a gyökerekig hatoltak a történeteink. A végjátszmák viszont gyorsak és ütősek voltak. Karácsonyra tökéletesen megérthettük sorsunk mozgató rugóit, ha tükörbe néztünk rendesen. Álarcok foszlottak le, olyan erők keltek életre bennünk, akik egy ellenkező értékrendet próbáltak képviselni, mint az addig megszokott.  A kemény lélek kénytelen volt büszkeségét sutba dobni, a gyenge  lélek kénytelen volt erőt kovácsolni.  Az androgün létezés próbálta kiegyenlíteni a férfi női mintákat, az eltolódott, elfolytott vagy túlkompenzált nemi jellegeket. Minden történés arra törekedett, hogy az emberi belső világban egyensúly tudjon beállni.  Ez a 30 év a belső világot próbálta letisztázni, és egyensúlyba helyezni.  Mindezért ha kellett, visszanyúlt az erdethez.

A karácsony aztán utoljára megforgatta a tőrt a szívekben, szétbontott minden szálat, ami nem volt egybe való, vagy nem tudták megérteni a felek az egymással való kapcsolatuk mozgatórugóit, éppen ezért a harcon és a közönyön kívül már nem tudtak semmi értéket adni egymásnak.  Ugyanakkor azokban a szívekben, ahol megértés és értékre törekvés fakadt, feltámadt a Varázslat, amely a 2015 – ös év alapja.

A Varázslat megébredéséhez az embernek a külvilág elvárásai nélkül, önmagáról színt kell vallani. És mindezt nemárt hangos szóval megtenni. Rá kell hogy ébredjen a szívében, a hibáira és értékeire.  Nem elég a gondolatban megjelenni, a szívben is érezni kell. Rá kell hogy ébredjen sorsának mozgató rugóira. És még egyszer mondom, 30 tömény év állt rendelkezésre mindehhez. És ne felejtsük el azt sem, hogy a mostai időszámításunk kezdetén ránk hagyott 12 életösvény, a 12 apostol által megszabott Út, igen nagy segítséget jelentett a követőknek, az igazán keresőknek.

Beszéljünk pár szót a Varázslatról. A Varázslatban nincs akarat, csak tiszta HIT. Amely nem agyból jön, mert ezt várják el, vagy ezt tanították meg, hanem az ember tudja és ÉRZI teste minden porcikájában, hogy a TEREMTÉS tökéletes, ő pedig a része. Azért született, hogy szebbé tegye a Világot. A Varázslat ott szunnyad mindenkiben. Ha a HIT ezen kapuját megnyitja az ember, és kimondja, hogy HISZEK a nem látható világ valóságának, a felettünk álló TEREMTŐ csodálatos tervében, akkor ez a hit létrehoz egy bizalmat. Amely a KAPCSOLAT alapja.  A KAPCSOLAT pedig a következő év alapja.

 Hiszek és hálás vagyok őseimnek, bízom az ő tapasztalataikban, amelyre az én sorsom épült. Tudom, ha az ő létezésük számomra valamiért elitélendő is volt, de pont ez a negatív tapasztalat kellett ahhoz, hogy én már helyesen döntsek sorsomban.

Hiszek abban, hogy bárki is jött a sorsomban, mindenki megtanított engem arra, hogy miképpen kell gondolkodnom és éreznem ahhoz, hogy a sorsomban elérjem az elégedett boldogság állapotát.

Akárhányszor is gáncsolnak el mások a tudatlanságukban, vagy tudattalan félelmükben, hiszek abban, hogy felismerik gyengeségeik, és bizom abban, hogy egy későbbi életszakaszban sikerül közösen megoldani a sors által ránk mért feladatot.

Már nem félek saját erőmtől, mely őseim tapasztalatából, és a csillagok világából fakad, megélem a maga tisztaságában, mert bízom saját helyes döntéseimben, melyek az életet szolgálják. Elfogadom a felettem álló Terv működését, mert tudom, hogy az emberiséget szolgálja. Amelynek én része vagyok, nem pedig megtagadója.

Hiszem és érzem, hogy  minden pillanatban az történik, amire az egyedi létezőnek szüksége van. Aki olvassa a jeleket, és minden pillanatban él a lehetőséggel amit megkap, akkor a benne élő őseinek megoldatlan feladatai, traumái megoldást kapnak a sors erre szánt ideje alatt, és tapasztalattá, biztonságos alapkővé válik. A döntés az emberé, hogy megerősödik e nehézségek ideje alatt, vagy összeroppan.  

A sors igazul játszik.  Csupán az emberi elme az, amely nem látja a mélységét a történéseknek, és a maga haszna szerint értelmezi a jeleket.

A 2014 – es év karácsonyára az idő szálak végre ismét érintették egymást.  A 12 apostol által képviselt tudatok képessé váltak egy adott időpontra összegyűlni a kerek asztal köré, hogy egyesítsék erőiket, és életre hívják , megnyissák a 13. kaput, amelyen keresztül összegző, békítő energiák jutottak át az emberi szívekbe, hogy ott egy tisztább szándék, egyszerűbb, őszintén gyermekibb Varázslat fakadjon, amely az Ember eredendő ön valója. Vagyis mondjuk azt egyszerűen, hogy ezen a ponton senki nem akar másnak látszani, mint aki valójában. És szereti önmagában ezt a valakit.

A Varázslatról egy következő írásban fogok mesélni, amely most karácsonykor tárta fel magát.

 Amikor már mindezt ott érezzük a szívünkben bizonyosságként, és nemcsak az agyban egy olvasott és tetsző gondolatként, akkor ez az év a Megoldások kezdetének éve lesz, amely eltart egészen 2017 év végéig. Gyorsan és határozottan jönnek a változások. És ez már nem a belső világban, hanem kint a külvilágban mutatkozik meg. Utazások, mert a hely elszólit. Költözések, mert az ősök energiája kiengedi. Újabb és újabb emberi kapcsolatok. A Hivatás, mely nemcsak munka, hanem az ember saját teremtő ereje, elkezdi vonzani maga felé az embereket. Kezd minden és mindenki a maga helyére kerülni. Hazugságok gyorsan kiderülnek. Az álcák gyorsan lelepleződnek. Az ember jóra való vágya egyre nagyobb teret kér.

Hogy mire is kell figyelnünk? Minden pillanatban az történik, amire az egyedi létezőnek szüksége van. Aki olvassa a jeleket, de nem sokat gondolkodik, ám mégsem kapkod, mert érzi a zsigereiben, hogy a kapcsolódási pontok mikor és hol jönnek el, és minden pillanatban él a lehetőséggel , mert  szívében érzik, hogy ez az ő lehetősége, pontosan érzi, hogy amit megkap, az az övé, és ugyanakkor az emberiséget Szolgálja vele. Bátran állja a kihívásokat, keresi a megoldásokat, elvárások miatt nem adja el magát, ugyanakkor tudja, hogy figyelemmel kell lennie a társaira, nem kapcsolódhat tisztán érdekből, és hatalmi pozíciókból, nem uralhat másokat, mert a rendszer egyenrangú részeként pont azon a helyen kell tartzkódnia, ahová az ő ereje elhívja őt. Mindez nehéznek hangzik, de nem az.

A belső Csend, a Bizalom, a Hit sokat segít. A kapcsolatok értéke sokat jelent az elkövetkezendő évben, mert az emberek egymásnak adhatnak önmagukból, és kaphatnak másoktól, és egymás által egyre többé és többé válhatnak. Az önző és értékorinetált, hazugság alapu kapcsolatok egyáltalán nem működnek tovább. Aki akaratból működtet tovább kapcsolatot, őt elkerülik saját lehetőségei. És azok a kapcsolatok, akik a lehetőséget hoznák. Leáll az ő sorsában az áramlás.

A 2015 – ös év az Áramlásé. Vagy inkább úgy fogalmazok, hogy beindul az Áramlás. Mi pedig eldönthetjük, hogy belépünk e, álljuk e a kihívásokat. Mert itt cselekedni, a változásokkal haladni kell.

A testünk benyújtja a számlákat, de gyorsan lehet gyógyítani, ha felszámoljuk a maradék félve őrzött téveszménket. Pótolni kell sürgősen azt, ami hiányzik a szervezetünkből. A mozgás, a gyaloglás egyre fontosabbá válik.

Amikor fárasztó már a sodrás, akkor gondoljunk a gyermekeinkre és unokáinkra, és az ő gyermekeikre. És a Földre.  A jövőre.

És alkossunk olyan jövőképet közösen, amelyben mindenkinek olyan helye van, ahol elégedett a sorsával, és jól érzi magát a bőrében. Mer szeretni, barátkozni, hinni és bízni. Végre érezni kezdi ezeknek a szavaknak a mélységét.Csak úgy egyszerűen és szabadon. Ebben az évben lehetőségét kapunk a Kezdéshez. Új alapokra, biztos építő kövekre helyezni, és elkezdeni irányítani a sorsunk. Tudatosan, az emberi közös tudathoz igazodva.

 

20100323tejut1.jpg

 AnyA Hangja

Minden gyermekem egy tőről fakadt, nincs különbség közöttük, csak mit ők tesznek egymás közt. Nem azért adtam életet megkövült testemen, hogy gyermekeim egymást marják, s halált fakasszanak cselekedeteik nyomán.

 Megkövült szívem őrzőit kérem, őrizzék az egész Földet, megkövült testemet, lélekszálaimat,mely összeköti világotok minden szinten, legyenek szószólói a Testvériség békés hangjainak, ne higgyék azt, hogy torzsalkodó bátyjaik és nővéreik közt dönteniük kell. Szívem véréből kaptak életet ők, az Őrzők, hogy saját sorsukkal, érzelmeikkel, gondolataikkal képviseljék az Örök Egy Szeretet hangjait.

Világotok feletti dimenziókban kinyilvánítottam, hogy nincs különbség gyermekeim közt,

és nem fogok választani közöttük.

Egész világotok egy és oszthatatlan, minden gyermekemnek egyformán joga van az élethez testemen.

Megkövült szívem életre kelt, hogy igazságot tegyen engedetlen, huzakodó gyermekeim közt. Szívem dobbanása  áthatja a Föld mélyét, hogy ehhez az Egy ütemre lüktető élethez igazodjon minden gyermek, ki szívemből fakadt, hogy aztán Életet adjon minden gyermeknek

 

 

szent-szuz.jpg

 

 

 

Egy apró, de oroszlán szívű kisfiú emlékére, aki eljött hozzánk, megtanított minket az igazi értékekre, és hazatért Otthonába. 

 " És mert elaludt, a karomba vettem, és úgy folytattam utamat. Meghatottságot éreztem: mintha törékeny kincset vittem volna. Sőt, mintha törékenyebb dolog egyáltalán nem is lett volna a Földön. Néztem a holdvilágban ezt a sápadt homlokot, ezt a csukott szempárt, ezeket a szélben meg-megrezdülő aranyfürtöket, és azt gondoltam magamban: "Amit látok, az csak a kéreg. Ami a legfontosabb, az láthatatlan..."

S mivel nyitott ajkai körül valami mosolyféle derengett, még ezt is gondoltam: "Ebben az alvó kis hercegben a legjobban a virágjához való hűsége hat meg: egy rózsa képe, mely akkor is úgy ragyog benne, mint egy lámpa lángja, amikor alszik..." És ettől még törékenyebbnek tűnt a szememben. A lámpákra nagyon kell vigyázni: elég egy hirtelen kis szél, hogy kioltsa őket..."

Antoine de Saint-Exupéry : A kis herceg 

 

                                       kapu1.jpg

                                          

Legyen előtted mindig út! Fújjon mindig hátad mögül a szél. S míg újra találkozunk, hordozzon tenyerén az Isten.

  (kelta-ír köszöntő) 

 

 

viragfuzer.jpg