Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Akarat és Hit

2013.10.05

 Az Akarat és a Hit próbája zajlik az emberben és világában.

Az akarat mellyel meghatározza sorsa irányvonalát, s mely vagy akadályozza, vagy továbblendíti őt útján. Az akarat mágiája tette a világot káosszá. Szuggesztív elmék erőszakolták bele a maguk személyes akaratát a világ rendjébe, ezzel megakadályozva a Rendet betartókat a munkálkodásukban. Az akarat mágiája okozza a háborúkat mind az emberben, mind a külső világ hatalmi játszmáiban.

Személyes akaratra szükség van, hisz e nélkül az ember tunyán álldogálva várná, hogy valaki megmentse. De van egy határ. Egy határ, ahol ki kell tudni mondani az embernek, hogy „Istenem nem látom a további utam, kérlek, vezess engem”.

És megjön a jel. Mindig megjön. Lehet, egy hírnök hozza el ember alakjában, lehet egy információ egy könyvből, filmből, a mindennapi hírekből.

Kell, hogy legyen füle a hallásra, és szeme a látásra az embernek, hogy befogadja az információt, jelet, és továbblépjen immár a saját akaratával. Mert az út sokszor saját félelmeinken vezet át.

Dönteni kell, melyik utat választom, és lépni. Aztán türelemmel várni, hogy a sors milyen lapokat dob fel. A helyes út bár halad, de nehéz. Akadályokkal telített, ami még saját meg nem oldott sorsfeladataink hordaléka.

Az emberi gondolkodás erősen beszűkült a hosszú évezredek alatt, nem látja át saját sorsának igazodását az eredeti Tervhez, amely bevezeti az emberiséget az univerzumok közösségébe. A személyes akarat és a felsőbb szándék helyes egyensúlya a most időszakának kihívása.

Október hónapban a belső harcok, az akarat hatalmi harcai dúlnak minden szinten. Mindez azért, hogy a Hit alapkövei újrafogalmazzák önmagukat. Az emberiség történelmében a HIT lett megtámadva, bemocskolva, irányítva. Az ember bár imádkozik, de már rég nem mer igazán rátámaszkodni az égi vezetésre. Az elmúlt századok kikódolták a Bizalom és a Hit alapköveit az emberiségből. Helyébe az adósság, bűn és bűntudat karmikus örvényeit írták be, amelyekből szinte képtelenség kilépni, mert újra és újra indítják a bűntudat láthatatlan vezérlő mintáit.

A kisgyermek már meghallgatja a kétségbeesett szülő ,  „légy hálás, hogy felneveltelek”  programját, és elindítja a megfelelés és a bűntudat örvényeit vagy lázadásait  a gyermekben.

A szülőknek hatalmas kegyelem, hogy gyermekükben újra szülhetik önmaguk, és felnevelhetik szeretetben gyermeki énjüket, így ez a program már eredendően hibás. Mégis magunkénak tudjuk, és sok téves döntésünk alapforrása.

Szabaddá csak akkor válhat egy létező, ha ki tudja mondani, „nem vagyok bűnös őseim vétkeiért, Én nem vétkeztem”. A kollektív bűntudat mágiája lejárt az emberiség világában.  Minden ember egyedileg felelős a tettéért. Energiát kivonni EgyüttÉrző lelkekből, és átcsoportosítani a bűnt okozók rendszerébe, bűnbakot állítani és felmenteni a kártevőket már nem programja az emberiségnek.  Csupán egy rétegnek érdeke.

Az egyedi ember felnőttkorba lépett az univerzum számára, és önmaga tettéért egyedül ő felel.

S aki saját sorsában vétkezik, ő mindig kap lehetőséget, hogy azt kiigazítsa maga után, s saját felelőssége, hogy megteszi e vagy sem.

Az ez évben születő gyermekek már „kényszerítik” szüleiket arra, hogy minden tévedésük azonnal javítsák. Fizikai reakcióik azonnali jelzést adnak, hogy tévesen gondolkodik a szülő, nem a család érdekét szolgálja, hanem egyedi sorsát és elvárásait csupán.

A HIT újrafogalmazódik, mert ez tudja csak az emberiséget egy következő szintre emelni.

Ehhez viszont meg kell tisztítani a HIT ösvényeit őrző családot az emberiség bűneinek hordásától.

Egy Anyának sem kell társ nélkül gyermeket szülnie, magányos nőként bolyongania, megvetésben részesülnie, és gyermekét elveszítenie.  Mert az ANYA feladata a jövő megalkotása, formálása gyermekei által.

Egy nőnek sem kell a tudása miatt számkivetettnek lennie, társ nélkül élnie, a cserbenhagyottságot megélnie. Mert a nő álmát, üzeneteit a férfiak valósítják meg. Egyik a másik nélkül nem teremthet bőséget.

Egy gyermeknek sem kell megtagadottan, családból kiszakítottan élnie, hisz a család szentsége a gyermeket, és ez által a jövőt őrzi.

Egy barát sem fogja elárulni a másikat, mert az ő szövetségük az alapja a világ jobbításának.

Egy férfi sem hisz a test vágyainak, mert pontosan tudja milyen felelősség férfiként óvnia saját vérvonalát, és értük bármire képes.

A HIT őrző népek ismét azzá válhatnak, amivé eredendően a Terv szánta jelenlétüket. Egy letisztult kép hordozói, őrzői, álmodói lehetnek. És ez a kép tisztán megmutatja az emberiség létezésének értelmét.

A Nagy Medve csillakép és a Göncölszekér fényei ragyognak a HIT Őrzők lelkére. Az ő lelkükben tisztul le először a Krisztusi Családról alkotott kép, és válik hatalmas erővé a bizonyosság. És a Család ezen a ponton lesz képes visszafogadni gyermekeit, kik sok ezer éve keresik a Kapcsolatot.

Ezt a kapcsolat keresést használták ki az HIT fényét elrablók és fosztogatók évezredeken keresztül. Az eltulajdonított lélekrészekből mára már ők is képesek lehettek keresővé válni.

A Teremtés Felelőssége most már mindenkit egyformán terhel.

Egy hatalmas vízhullám közeledik a végtelen óceánjából, a hullámverése már elérte az emberiséget.  A hullám mindenkit felemel és magával sodor. Vannak bárkák az óceánon, vitorlások, és egyedi szörfösök, és kalózok. Ezt a hullámot meg kell lovagolni, vele együtt kell sodródni.

Aki egyedi akaratát a hullám ellenébe veti be, ő kisodródik, és az óceán elnyeli.

S hogy mi van a hullám túloldalán? Vagy az óceán fenekén?

A jövő év már megmutatja.