Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2014.03.09.

2014.03.09

 A idő-tér meghasadt szövevényének rétegén még mindig áthallatszik a múlt árnyainak suttogása, melyek megtévesztik, és bomlasztják az emberi szövetséget. Korszakokkal ezelöttről hallatszik át  az állandó mantrázás, suttogás egy adott frekvencián kimondott hangok, melyek uralják az élők emberi elméjét, és eltávolítják egymástól  a szeretni vágyó emberi szíveket. Hosszú századokon keresztül ezek a hangok szították a háborút, melyek elvették anyáktól a fiaikat, fiatal feleségektől férjeiket, pusztítani kényszerítették a békés lelkeket.  Ezek a hangok szították az elmék őrületét, vették el a szeretet átitatta élet lehetőségét. S ezek a hangok most egyre erősebben suttognak át a tér-idő meghasadt vásznán, hogy áthatolhassanak a most formálódó korszakon, s újra az uralma alá vegyék az emberi testet, s ezáltal az emberi lelket, s ezáltal a  korszakokon átívelő hidat.

A félelem hajtóereje  mindannyiótokban felerősödött. Ez ismételten arra késztetne benneteket, hogy szeretet és életmag nélküli érzelmek szerinti döntéseket hozzatok, ezek uralják gondolataitok és tetteiteket. A múlt suttogását csak akkor zárhatjátok le, ha kimondjátok, ami fájdalom mar benneteket belülről, felfedezitek és tudjátok, hogy ti vagytok a forrása. A nő nyissa meg szívét, s merjen igazul érezni, és azt képviselni, a férfi pedig merje és akarja megmenteni asszonyát. S jó, ha tudjátok, hogy a Végzet ezen időtökben furmányosan téveszti meg és rejti el  az igaz társat, kereső szemetek elől. Az álca mivel eltakarja elmétek elől, ráüt félelmetekre, s elvárja, hogy jól és igazul szeressetek, miképpen már nagyanyáitok, nagyapáitok sem tudtak tán. 

Ne azonosítsátok magatokat őseitek fájdalmával. Őseitek fájdalmán, az ő röghöz kötött lelkeiken keresztül tud áttörni hozzátok az árnyak suttogása.  A Végzet Istennője várakozva áll, és figyel. Vérvonalatok útját elindítjátok e egy oly úton, amit nem sző át a múlt szövevénye, vagy választjátok a körkörös mozgást, melyet örökségbe kaptatok. A Végzet nem szól bele döntésetekbe, csupán beteljesíti . Ez az évetek az ő tanításairól szól, miképpen léphettek egy új, eddig ismeretlen ösvényre, ezzel mintegy feltörve születési sorspecséteteket.

Elmondjuk nektek a könnyebb felismerések végett, hogy azok az emberek, akik árnyak suttogását közvetítik, általában egy adott hangfekvésen belül beszélnek. Minden hangotoknak megvan a maga teremtő frekvenciája, az az alatt használt hangok lehúzó, múltba rántó erejűek. Gondoljatok a démon űzők által használt rigmusok  megfelelő frekvencián való kántálására. Megtörik és kiűzik azokat a kínzó árnyakat, akiknek sem jogosultságuk, sem szerepük nincs egy adott ember sorsában.

Nos, ehhez hasonló eljárással, korszakokkal ezelőtt, méghozzá az ikrek korszakbeli Atlantisz néven emlegetett tér-időtökben  elkészült egy élő fegyver, mely azóta is áthatja világotokat, és manipulálja belső teretek. Lássátok úgy, mintha adott számú és fajú entitás ülne, és hosszú hosszú időn keresztül mást sem tesznek, mint egy adott frekvencián, megfelelő ritmusban és sorrendben hangokat kiejtve formálják a jövőt, és az abban élőket. Mondhatni,  az ő hangjuk irányítja a világot, melybe hangjuk el tud érni. Világotokban éltek és élnek olyanok, akik képesek ezeket a hangokat tompítani, a maguk erőteljesebb lényével a hatásukat enyhíteni. De addig megszüntetni, míg maga az ember fenntartja a kapcsolatot ezekkel az árnyakkal, nem lehet. A korszakok közötti tér-idő átjárók nem tudnak bezáródni, és a múlt állandóan vissza és visszarántja a világotokban élőket, halottaitok lelkét pedig fogságban tartják, hogy az élők ne tudjanak megébredni. Mert az élők ébredéséhez a holtak nyugalma, az ősök csatlakozása kell.   Ezért kérünk folyamatosan benneteket, hogy imádkozzatok őseitek lelkéért, mert ezáltal önnön megvilágosodott, megébredt tudatotok erősítitek meg. Az elmúlt világháborúitok felidéztek minden fájdalmat, ami az emberiséget korszakokon keresztül röghöz kötötte. Elevenen él még bennetek a veszteség, a megalázottság, a szenvedés fájdalma, hogy erőt adjon nektek ahhoz, hogy végleg döntsetek , hogy miféle értékrendet követtek a további életetekben. Kiléptek e a körkörös mozgásból, mely sok ezer éve mozgatja világotok, és saját erőtök felfedve elkezditek módszeresen megváltoztatni sorsotok, és ezáltal gyermekeitek sorsát, vagy eladjátok önmagatok és gyermekeitek életét és engeditek, hogy mások használják erőiteket. Döntsétek el, hogy továbbra is a pusztulás romjain tudtok e csak némi életet nevelni, miután az elmét megtörte a veszteség fájdalma, s nem tud már ragaszkodni öncélú dogmákhoz,   vagy képesek vagytok egy békés, de határozott, szeretet és bizalom alapú újraformáló és alkotó szövetséget alkotni.

És itt most nézzetek magatok köré. Hogyan vélekedtek szüleitekről, gyermekeitekről. És főleg  volt , van és jövendő társaitokról, kiket a Végzet rendelt mellétek önértékelési célzattal. Van e még bennetek elvárás, indulat, birtoklás, megváltoztatási szándék feléjük? Rájöttetek e, hogy röghöz kötött őseitek, kik bennetek nyugalmat nem leltek, szerepeit játszották ők újra számotokra, hogy képesek legyetek eloldani,  és megérteni a fájdalmat, mit ők nem tudtak feldolgozni életük folyamán?

Mert ezek a szálak tartják nyitva még mögöttetek a kapukat, amin keresztül az árnyak suttogása be tud törni világotokba.

A megébredt embernek el kell jutnia odáig, hogy saját halálát a kezében tartja, és saját sorsát uralja.  Mert felismerte korlátait, örökségét. Ekkor tudják kiengedni őt a Végzet és a Sors Istennői, az éjszaka árnyai pedig elhallgatnak.

Reggeli ébredésetekkor imádkozzatok őseitekért, gyermekitekért, és azért, hogy legyen szemetek és fületek meghallani és meglátni a téveszmét, és megkülönböztetni az igaz szót. A hangosan kimondott ima meghatározza aznapi törekvéseiteket.

A téveszme, a manipulatív erő, mely akar tőletek valamit, ami tőletek idegen, összerándítja a testet, befeszíti a meridián rendszeretek. Tudjatok róla, hogy naiv áldozatok ne legyetek, de forduljatok el tőle. Azt se feledjétek el, hogy sokszor a kényelmetek fenntartására hangoznak el a manipulációk, szép rózsaszín csomagba burkolva, melyek aztán sok időre elveszik szabadságotok.

Az igaz szó pedig ellazít, békét hoz, bár a mostani időszakban még lemondással jár.

A medencében élők a Jó Isten Forrásához csatlakoztak, míg el nem adták lelkük egy részét. De számukra máig a saját nyelvükön, a JÓ szó kimondása és átélése fellazítja a testet és a lelket, megéreztetni a lényeget.

A JÓ szavatok tartalmaz mindent, mit keresnetek kell önmagatokban és tetteitekben. Ha mindezt felfeditek, akkor a Végzet Istennő átenged a maga nehézség körein.  JÓnak lenni áldozat volt a most elalvó korszakban, miképpen ezt a korszak Mestere meghatározta önmaga sorsával.

A korszakot ennek az érzésnek az újra minősítése tudja csak lezárni. A JÓság már nem áldozat, hanem a  bőség  hordozója. Elméből előállítani nem lehet, de törekedni rá igen.  A Föld méhe csak ekkor tudja átminősíteni, és élettel táplálni a felszíni forrásokat ismét.

Legyen Jó gondolat elmétekben, Jó érzés szívetekben, Jó indulat sorsotokban.