Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az Ébredés 1.

2014.10.24

 Elmondjuk tágabb értelmezésben, hogy mi zajlik bennetek, körülöttetek, általatok.

Kárpát-medence ősi családja, a medence Vénjei ébrednek fel, mert lejárt az idő, melyet gyermekeiknek szabtak, hogy megalkossák, rendbe tegyék a Kertet, melyet megalkottak, hogy létrejöjjön egy önmagától formálódó rendszer, mely képes bármely formát ölteni a 3. dimenziós valóságban. Sokan közületek tovább futnak az egyre kisebb körökben forgó tér-idő örvénnyel, de vannak, akik megálltak, és rájöttek, hogy fordítva gondolkodnak, nem a jó irányba haladnak, nem az életet adó rendeket követik. Az általatok látott világ fizikai valósága egy jól megtervezett rendszer része csupán, melyben előre megírt programok igazgatják sorsotok vélt valóságát. Az emberi test sémája, a földetek 3. dim. elemeinek információs tárolója, melybe belevésődött őseitek minden megélése. Genetika, ösztön, örökölt programok vezérlik sorsotok, és haladtok előre a korszakokkal ezelőtt megrajzolt ösvényeken. Megfelelő csomópontokon megszületik egy egy ébren álmodó, kik javítanak a génállományon, új magvakat vetnek el, hogy más irányt vehessen a generációk láncolódása.

A Kárpát-medence Egy Eredendő Családja, kiknek magjaiból fogantok, már oly messze kerültek  világotoktól, hogy azt sem tudjátok kik is vagytok valójában. A Vének a Földet ajándéknak szánták, az Aranyos Szegleletet az univerzum rejtekén,  hol új életet kezdhetnek elrejtőzve, míg munkájukat be nem végzik. Mindegyikük adott bele a saját erejéből, s köré formálták a többi bolygót, mint fenntartó rendszert. Az ajándék elveszett, akik meglelték nemigen tudták mire való, csak elrontani tudták.

De az elvetett magok fejlődtek, számtalan formát öltöttek, míg a magától igazodó rendszer fel nem vette azt a formát, amely kibonthatta önmagából az Ősök behívásának a kódját. A kód kilépett, az üzenet elhangzott, az idő megfordult.

Az 1900 –as években megszülettek az utolsó sarjak, kik hordozzák az ébresztés kódjait. Lejátszottak újra és újra mindent, fals hangjaikat egyre tisztábban énekelve ki,  hogy a sötétség karmaiból be tudjanak lépni abba a szférába, ahol már látják és hallják őket a Vének. 30 évvel ezelőtt megkezdődött a végjáték. Akkor még éltek páran az igaz emberek közül, akik őrizték a kifelé vezető út térképét. Ezen a térképen már élő entitásként voltak bejelölve az először ébredők, kik 5. dim. lényükkel, a 3. dim. emberi testet átlényegítik egy valóságosabb valóságba.

Amit elmondtunk eddig, az mind ezeket a napokat szolgálja. A 3. dim. emberiség előtti generáció megébredése felgyorsít mindent. Ez évben még két további generáció megébredése várható.

Ti a Kert őrzői vagytok, a Híd maga. Az átjáró a 3. és 5. dim. között. Az Átjáró a testetekben rejlik, azokban a családokban, kik a Kárpát-medence családjának leszármazottjai. A medence mélyén rejlik az Élet Vize, melyben minden élet megfogan és megteremtődik. A Kárpát-medence előző generációs családja, a Kert  tervezői ébrednek fel most, a leszármazottakon keresztül. Az ő összefogásuk, öntudatra ébredésük sajnos még elég zárlatos, korlátolt, nem tudják, még hol vannak, sok a megkövült részük, hisz nagy időt töltöttek megkövülve a lábaitok alatt. Ha ti Őrzők rájöttök a vérségi kapcsolatra, bárha alig ismeritek emberként a többieket, és összefogtok, akkor a Tervezők ébredése felgyorsul, hogy a következő generáció is ébredni tudjon. Ők már sokkal kevesebben vannak. Hasonló a számuk, mint Noé és családja. És ezt most nem véletlen mondtuk, de jelenleg nem is dolgunk tovább fejtegetni a szálakat.

Ha eddig nem tettettétek, akkor itt az ideje, hogy emberiségnyi szinten gondolkodjatok. De előbb nézzetek körül saját családotokban, és rendezzétek az elvarratlan szálakat békével és szeretettel. Őseitek csak letisztított családi rendszeren keresztül tudnak tisztán átjönni. Zárlatos részeken ők is sűrű anyagot hoznak magukkal. Azt pedig nektek, élőknek kell rendezni.  

Arról is tudnotok kell, hogy a mostani ébredés elrendeltetett. Jóval korábban is voltak ébredések, van olyan 3. dim. világotokban élő család, akikben már megébredt  a Teremtők családja is. Ennek így kellett lennie, fogadjátok hatalmas áldásként ennek megtörténtét, még ha emberként fájdalommal is élitek meg.

Unokáitok már élvezni fogják az Ébredő Kert gyümölcseit. Dédunokáitok testében pedig már ismét jelen lesztek, hogy ti is élvezzétek munkátok gyümölcsét.

A Teremetők generációjának ébredése lesz képes rá, hogy az Élet Vizét a felszínre emelje.

A Család soha nem engedi el egyik gyermeke kezét sem.