Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2015. Húsvét ideje

2015.04.06

Az áldozat, a megtisztulás és a feltámadás erői segítik a sorsokat megérteni, elfogadni, megfizetni a vérvonalbeli össz adósságot, és elengedni a múlt negatív visszarántó erőit.

Amióta a világotokban működik a karma, azóta kiegyenlítésre törekszik minden. Ahogy a téridő örvény egyre szűkült, úgy válik egyre sürgetőbbé a vérvonalak adósságainak rendezése, hogy a karma indulásakor megszabott időpontra és szintre, az emberiség felismerje és megtanulja az univerzális rend alap szabályait.

Világotokban megélt sorsotok, ebben az életetekben  egy összegzés. Minden érzelmi negatív és pozitív töltés benne van, amit a megtapasztalás, a megoldások keresése és az egyetlen helyes pólusú belső érzelmi szint , 3 x való megélése oldhat fel. Az egyre gyorsuló, szinte már azonnali visszacsatolás hatalmas felismeréseket és újragondolásokat adott az elmúlt időszakban.

Ezekben a napokban álljatok meg a sodrásban. Forduljatok a belső világotok, a szellemi és fizikai családotok felé.

Átadom a szót az embernek, aki elmondja, miképpen próbál féket szabni  a nehézségeknek, segítő ölelésünk által.

Én Évi J És itt hozzá kell tennem, hogy az Éva név már pecsét volt a sorsomon, és az eredendő  bűnforrást, és annak minden ágát megjelölte sorsomban, amit át kell élnem, meg kell tapasztalnom, és valami mód rendeznem kell. Ehhez már csak plusz bónusz volt a születésem helye, az ott lévők energiái és az időpont. Azt is nyilvánvaló, hogy aki eljutott a Tündérkertbe, ők is küzdenek ugyanazzal az őssel, csak más keretek közt, más szintéren, más megéléssel.

Nagypéntek. Segítséget kértem embertől, hogy tartson tükröt.  Ki az a bennem élő ős, akivel nem tudok békét kötni. Aki áldozatot vár tőlem folyamatosan. 

Akinek az elveivel nem tudtam máig békét kötni,  Ő Gábriel Ark, a  világegyetem genetikai tudósa, talán a legnagyobb, de mindenesetre a mi ismert világunk minden élő szervezetének atyja.

Tudtam erről a tényről, de képtelen voltam megérteni, hogy nála kell keresnem sorsom fonák helyzeteit, élet-halál  tanítások negatív örvénylését, a fajelméletek eredetét, a Biblia kezdetének és máig való fennmaradásának okát, a karma körforgásának  okát. Vele vitáztam a faji elméleteken, nem fogadtam el az emberiségről alkotott véleményét, és a megoldásokat. Pedig tudtam, hogy mit miért tesz, és valahol belül éreztem az igazát, hogy Ő a nagy egészet szolgálja, és nem az egyedi apró embert. Az ember ellenszegült a parancsnak egykoron, és alkotója fölé akart emelkedni. Tudatlanul. Anélkül, hogy tudta volna, mit miért tesz. Csak saját emberi léptékében tudta, de az univerzális keretekbe való beilleszkedését nem.

Amiért mindezt leírom, hogy mindenki, aki elolvassa, gondolja mindezt át önmagában. Büszke dacolás és önigazolás nélkül. Mert ott van. Az eredendő Bűn, amit ha közösen felismerünk önmagunk sorsában, és az egyetlen helyes megoldást választjuk és éljük meg, akkor egy felsőbb szintre léphetünk. Egyedi emberként, és a közös tudat szintéjén is.

Amit soha nem tettem meg, mert ellentmondottam, azt most  megtettem. Gabriel Ark felé fordulok,  hogy meghalljam szavát, és csendben, fejet hajtva hallgatom végig. Nem ott van a lényeg, ahol mindannyian gondoljuk. Régi rendeket, ősi alapelveket újra kell gondolni. Tudnia kell az embernek saját korlátait, és nem akarhat semmiképpen Teremtője fölé emelkedni.  Nem nyúlhat bele a felsőbb akaratba, még ha vélt jó szándékkal teszi is. Az ember univerzális lény, hisz sok faj adta hozzá az életszikrát. Elmondott sok mindent, és én megértettem sok ezer év fájdalmas, nehéz sorsát.  A megértés valahogy felemelt. És megláttam önmagam.  Megrettentem. 

Amit itt még elmondanék, hogy megjelent már sokszor életünkben olyan ember a közvetlen környezetben, aki pontosan tükrözi nekünk az őssel való dacolás indulatait. Tehát játsszuk már jó ideje. De legtöbbször önmagukat igazoljuk vissza saját dühünk igazsága miatt.

Amit végigcsináltam ezek után, azt most leírom, hogy bárki, aki úgy érzi, végig tudja önmagán vinni.  Azt is tudni kell, hogy rengetegszer gyakoroltuk már ezt a folyamatot. A különbség annyi, hogy a mostani  idők és energiák  rögzítik a megoldásainkat.

Mindezt azért, hogy tisztán lássuk önmagunk és a helyzetünk.

Védelem. Ez az első, amit fel kell építeni. Amikor a belső és külső démonokkal megkezdjük a harcot, akkor a Pajzs már védjen minket. Itt el kell mondanom, hogy mindenki védelme egyedi. Csak kérjétek saját egyedi védelmetek, és meglátjátok, mi épül fel. Aki nem Lát még a belső világában, ő csak mondja ki hangosan, hogy az agya is meghallja:

„Drága Jó Istenem és Angyalaim . Minden ősöm, aki békét nyert. Kérlek, segítsetek, hogy az ÉN saját eredendő védelmem megjelenjen körülöttem. Minden térben és időben, ahová kiterjedek. Érezzem meg, a testem tanulja meg egy szóra létrehozni. Köszönöm.„

Kapcsoljatok hozzá egy szót, amit ha kimondotok , azonnal felépül a védelem. Ezt a szót senkinek ne mondjátok el. És azt se, ha látjátok, hogy mit mintáz a védelmetek. A mostani időben reggel, délben, este érdemes végigvinni.

Ha megvan a védelem, akkor meditáljatok. A cél az, hogy leválasszatok magatokról minden negatív  energiakötést.  Immár ezredszer. De most talán talán, ha elég kitartóak vagyunk, akkor kiemelkedünk a fojtásból.

Érdemes meditációban olyan helyre menni, ahol sok a fény, a természet. Én a tündérkertbe járok, amit szívesen ajánlok mindenkinek, mert amúgy is védett hely, és bejáratosak vagytok oda.  Nyitottak a kapui minden igaz szívvel kereső előtt. Az egykori Édenkert belső emlékezete. A bejárata egy jázminbokrokkal körbefont kovácsoltvas kapu.  Érintésre nyílik.

Aki nem lát, ő mondja ki hangosan, meséljen saját magának. Szője bele a mesébe önmagát, vigye el a Kertbe, kérje meg az ott élő Tündért vagy Angyalt, mindenki hite szerint, hogy vagdossa le róla a fekete és szürke kinövéseket. Kérj gyógyító írt a sebeidre.  Mindenkinek más módon érkezik a gyógyír. Kinek fény, kinek növényi elixír stb. Égessétek el a levágott kötéseket.

Merüljetek meg a végtelen óceánban, amelyet a Forrás táplál.

Ezek után kérd, ha van olyan ősöd, legyen bárhol térben, dimenzióban és időben, aki ellen ősi haragot, dacot táplálsz, tőle üldözöttnek véli valaki magát a tudatalattidban, ő béküljön meg veled, engedje el a tanítást. Mond el, hogy figyelni fogsz már rá, nem fogsz szembe menni az ő akaratával, és ezzel együtt saját sorsoddal. Ha eléggé ismered önmagad, akkor fel fogod őt ismerni. Még ha sokszor Mesterednek hitted Őt, tudhatod, hogy sokszor lázadtál ellene.  Mert az ember már csak ilyen.

Ezek után már meditáción kívül, megtisztítottam a helyet, ahol élek.  Zsálya füstölő, gyertya. Miközben meggyújtottam őket,  megfogalmaztam a kérésemet.

„Drága Istenem,  Mennyi Atyám, Angyalaim. Kérlek ,segítsetek.  Oldjatok fel minden olyan tudatos vagy tudattalan energiát, amely szennyezi bármilyen formában az házat ahol élek, (utca, házszám) . Minden negatív gondolat, düh, harag, félelem, kétségbeesés mi valaha ezen a helyen meg lett alkotva, oldódjon fel a szeretet fényében.

Minden dimenziót,kaput, ajtót,rést, amely átvezet más téridőbe, vagy netán dimenzióba zárjatok be háromszoros védelemmel.”.

Csak fogalmazzad össze, ahogy neked jól esik, mond ki, és érezzed ,ahogy megtörténik. A test érzékelésében lehet érezni vagy egy hullámzást, vagy egy hirtelen megbékélést, vagy egy kisimulást.

Ekkor lehet tudni, hogy elvégeztetett.  De ez minden másra is igaz. Amikor visszaér a kérőhöz a kívánság, a szándék, akkor a test jelez.

Ezek után tégy áldozatot. Nem kell nagy dolgokra gondolni, a belső érzés a fontos. Nekem volt egy bárány forma gyertyám. Miközben meggyújtottam, alázatot gyakoroltam, meghajtottam a fejem. Bocsánatot kértem mindenért.  Akárha nem is én cselekedtem. Szívből. Nagyon mélyről.

Ha mindez megvan, akkor érdemes átgondolni, hogy Most hol is tart a sorsunk. Ehhez a színtiszta józan paraszti ész szükséges. Osztani, szorozni. S mindemellett ifjúkori, feladott  álmainkat sem árt megidézni. Ezek után pedig előre nézni, és a nagyobb vonalakat meghatározni ebben az évben. Mit szeretnék elindítani, mint változás, amely közelebb visz belső álmaimhoz? Mit kellene eladni, befejezni, lezárni? Ehhez mit kell tennem? Ezekből a magokból fog jövőre kihajtani mindaz, ami tényleg rólam szól, és igazodik a nagy egész rendjéhez.  Mivel az ember hajlamos mindent azonnal akarni, csak úgy, ahogy ő „akarja”, ezért át kell gondolni a lépéseket. Amit azonnal akarunk, az nem feltétlen hosszú távon a legjobb döntés. Sőt.

Mert a teremtés nem azonnali. Időbe és cselekvésláncolatba kerül.

Pontosan ezt vették el az embertől a nagy kataklizmák idején. Nem volt tisztában azzal, hogy az azonnali teremtés mit okoz.  Az idegen gének bealtatásával együtt az azonnali teremtés lehetősége is megszűnt, helyébe a karma lépett, amely maradéktalanul megtanít, hogy minek mi a következménye, és mi a helyes és helytelen a nagy egész rendjében. Aki bejárja az utat a sorsok szövevényében, megérti a helyét az emberiség egészében, hogy aztán a következő lépcsőfokon az emberiség helyét is felismerje az univerzális keretek közt, hogy aztán a következő lépcsőfokon a nem látható világban is elfoglalja a helyét, nos ő már képes tudatosan teremteni. Legalábbis annyira, hogy nem zavarja össze természetes közegének a rendjét. A tanítás ezekben az időben a lépésről lépésre való teremtés tudatosítását támogatja.

Mivel a negatív pólus is beveti minden visszahúzó erejét, ezért érdemes mindezt többször végigvinni.

Minél többet csináljuk, annál inkább rááll a testünk, az agyunk akár percek alatt is átveszi mindezt.

Aki úgy érzi, hogy az elmúlt időszakban nem igen volt önmaga és megszállásra gyanakszik, ő még hozzá teheti a következőt:  „ Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében és Áldásával lebontok magamról minden olyan árnyat, aki s ami nem az én sorsom segíti, aki s ami belőlem  és általam él. Legyen bármely térben, időben, dimenzióban, bármely létezésben. Köszönöm.„

A vasárnapról hétfőre való éjszaka megmutatta, hogy hiába rendelkezem hatalmas energiákkal, megébredt ősökkel. A testem nem képes az energiát átengedni, jól hasznosítani.  Márpedig ez szükséges ahhoz, hogy ebben a világban , önmagam belső világát alkossam meg.  Tehát nekem az első lépés az egészségem, a mozgás, a természet közelsége, a pihenés.

Mindezeket azért írtam le, mert ami most történik az mindegyikünkre egyformán hat. A testünk, lelkünk állapota, sebeinek gyógyulása az, amely különbséget tesz.

Legyen Áldás tetteinken és gondolatainkon.  Szolgálja mindez a nagy egész rendjét.

Én Évi az Évák Rendjéből J