Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2015.01.18.

2015.01.18

Ismét elkezdődött az Angyalok Háborúja. Testünkben, lelkünkben. Testünként, lelkünkért.
Türelem és kitartás a leghelyénvalóbb magatartartás. És mindazt feladni magunkból, ami az elme játéka volt csupán és az agó akarata. A vélt büszkeség hatalmas tévutakra küldi az embert immár előző év decembere óta. Az ördög kiméletlenül benyújtja a számlát, sárba húzza a gyenge részeinket. A JÓ Forrás mindent elfogadó teremtő ereje pedig felemel minden hozzá fordulót, aki megnyitja a szív csatornáit.
Eljött az ideje a test és a lélek tisztításának. Agyból nem lehet bűnbocsánatot kérni és kapni. Csak a tárt szív energiái hatolnak égig, hogy végleg kiszakítsák magukat az ördög kétséget ébresztő békétlenségéből.
A tisztulás egészen április hónapig zajlik azoknak a testben élő létezőknél, akik a JÓ Forrás energiái mellett tettek hitet. Az Igaz Emberek viszik tovább a világ változásának energiáit, az Ő jövőképük kap töltést, hogy kapcsolódhassanak egymáshoz terveikkel, amelyet születésüktől fogva hordoznak maguban.
Azok a lélekszálak, amelyek az ördögi szerződésektől még fertőzöttek a purgatórium tisztító tüzén keresztül át és átégnek. Azok az élő létezők, akik eladták lelküket, és szándékuk sincs megváltani, az ő sorsuk először a tudatok bírósága előtt felel, majd ha van még lehetőségük javulásra, akkor az emberi bíróságok szabják meg büntetésük és megalázottságuk mértékét.
Pontosan egy hónap áll rendelkezésre a test és a lélek tisztítására, ennek megkezdésére. Ami ezután energiaszint beállítódik, azzal lehet továbbmenni, abból kell gazdálkodni. Csak olyan szintü és mélységü információk jutnak át az emberi tudatba, amennyire a megtisztított test és lélek engedi.
Amit érdemes tudomásul venni, elfogadni. Élő tiszta emberi létező nincs jelen pillanatban. Vagy még saját megoldatlan szálait nem ismerte fel, vagy pedig ősei adóssága van még a nyakába varrva. Amíg karma van, az Ősök nem tudnak átáramlani és élő tudattá formálódni az élő utódokban, addig letisztult rendszer nem létezik. Amíg a néplélek nem váltódott meg, addig a benne élő egyed sem lehet letisztult rendszerü. Ami lehetséges azoknál, akik most azt mondják magukban, hogy de igen, én tiszta vagyok, én már isten és istennő vagyok, ők zároltak részeket magukban, átléptek lépcsőfokokat, amiket be kellett volna járni, vagy csupán az ördög játékszerei. Aki emberi sorsát lerendezte, ő már néplélekért felelős, nagyobb karmák negatív lenyomatait hordja. Ezekről az aspektusokról, felismerésükről, az egó és az ördög játszmáiról kb. 20 évem szól ebben a sorsomban. Ezért figyelmeztetek mindenkit, hogy gondolja át őszintén önmagát.  Minden lépcsőfokot be kell járni, ami nagyon sok kitartást igényel, hogy a piramis csúcsára érjünk saját erőnkből és megtapasztalásainkból. Hiába a pompás médiumi képesség, vagy mágia használat,  ha a testnek és a léleknek, amely együtt igaz ebben a világban vannak zárolt félelem pontjai, amelyek abban a pillanatban visszarántanak, amikor már nagy magasságba szárnyallt fel a létező.  Varázslatos képességek akkor törnek fel hírtelen, ha egy olyan ős kér ébredést, aki ezzel már rendelkezett. Olyankor elindul a folyamat, hogy az élő utód megtanulja kezelni, és emberileg felnőjön hozzá. Sokszor láttam már, hogy a hirtelen ébredő gyorsan Isteni posztra lépett, hisz sok csodálója akadt, akik a kishitűségének ingoványos talajára köveket raktak, amire ő templomot épített, melynek ő volt az istensége. De emberileg alkalmatlan volt még. Nem tanulta meg az alázatot, az elfogadást, az áldozatot, az őszinteséget, a teste tiszteletét, a többi emberrel való együttes munka erejét. Az ördög ezeken a réseken mindig befurakodik, és bizony egy   emberen keresztül egész lélekcsoportokat köt magához. Ezért aztán egyáltalán nem biztos, hogy aki beavatottnak hiszi magát, vagy félelemből hithűnek, netán kiváncsiságból keresőnek, ő tiszta lenne. A tiszta létező minden pillanatában önmagát éli divat, elvárások, megfelelések nélkül úgy, hogy soha senkit nem bánt meg a jelenlétével, a szavaival. Nem hivalkodik, mert nyilvánvaló a jelenlétének ereje.
A belső bizonyosság érzése, amely egy test érzet, és nem agy gondolat, elérése a cél.
Minden pillanatomban árad belőlem az, Aki vagyok. Címek, rangok, nevek nélkül. Anélkül, hogy akarnám, vagy tennék érte.
Ebben az évben a sejtjeink mélyéből elkezd áradni a külvilágba őseink ereje, és a szellem ereje. Ezt az agyunkkal össze tudjuk zavarni. És a külvilágnak való megfeleléseinkkel.  A nem működő szereveinkkel pedig blokkolni tudjuk. Ahol zárlatos az energia, ott visszájára fordul saját teremtő erőnk.
Ezért a gondolatainkban kell elsősorban rendet tenni. A sorsunk szeretne minket arra az ösvényre vezetni, amely a mi Hivatásunk, a mi elégedettségünk, boldogságunk ösvénye. Mindent és mindenkit a maga helyére szeretne felfűzni. Ezért aztán már karácsony előtt szétszedte az egymást megfojtó szálakat, hogy egymást életre hívó szálakat fűzzön egymás mellé. Belső érzések, gondolatok szálai is lehettek akár, de kapcsolatok és barátságok is. Attól függően, hogy ki mennyire ragaszkodott nem működő érzésekhez, vagy kapcsolatokhoz. Januárban sokszor kell az agyunk, az egónk „kisördögi”  suttogását leállítani.
A január hónap minderre ráerősített. Az elmeri agy a megszokotthoz rögzülve vissza fordítana folyamatokat, ezért vissza vissza rántja azokat, akik nem egészen bizonyosak önmagukban.
A mai nap megint egy fordulat. Itt már szétválnak sorsok, utak, érzések.
Uriel Ark elkezdte a Felolvasást. Van akiben félelem ébred, ezeket a félelmeket ő még tiszta szívvel a purgatóriumba bocsájthatja el. Van akinek a neve arany szállal emelkedik a forgatagból, mert Igaz Ember tudott maradni a sötétség hosszú hosszú idején is. Félnivalója senkinek nincs. Mindenkiért szót emel valaki.
S mindenki szót emelhet még önmagáért is.
De ez a szó legyen őszinte. Csak ez jut célba.
Akikhez fordulhatunk immár 2000 éve, de most különösen:
Péter a Kőszikla, aki megerősít minket, amikor megdől a Hitünk. Vagy ha nem elég erős a hitünk, akkor rámutat, hogy hol a gyenge pontunk.
Máté a Vámszedő, aki soha nem enged tovább, amíg adósságunk meg nem fizetjük a Beavatás Lépcsőfokain.
Tamás a Templomépítő, aki segít, hogy szilárd alapokra építsük fel belső templomunk, aki kétséget ébreszt, mihelyst ingoványos talajra lépünk.
János a Kehely Őrzője, aki segít a sorsok összekapcsolásában, hogy Tiszta Vér megőrzésében, a paraziták megtisztításában. Rámutat, hogy hol nem képviseljük becsülettel a vérvonalunkat.
Fülöp a Jóságos, aki a Bátor Szív Bajnoka, a tiszta érzés megtartója. Megmutatja, hogy hol adja el önmagát a lélek.
Bertalan Nátánel az Ördögűző, aki rámutat az ördög munkálkodására bennünk. Először a lélek keserűségével, majd a testi egészség megbontásával segít kiűzni testünből, lelkünkből.
Kananeus Simon a letisztult gondolatok ügyelője, az aura színeinek felelőse, az ego téveszméinek felerősítője.
Júdás a Titkok örzője, a be nem vallott félelmek feltárója.
Idősebb Jakab, az ÚT kijelölője. Az Út, amely lépcsőfokonként felvisz a piramis tetejére.
Júdás Tádé, a nehéz ügyek megoldója. Amikor a szálak már nagyon kuszák, és nagy erőt . kitartást igényel a problémák megoldása, akkor mutat rá a problémára, és nyitja meg az ajtót, ahol igen nagy kitartással fel lehet tárni a probléma okát és meg lehet oldani.
Ifjabb Jakab, aki az ÚR TestVére, a Jó Forrás emberi őrzője.
András a Bölcs Szkítha, aki az emberi létezés bölcsességének tudója. Ahol elbukunk tisztességünkben, ott a test gyenge pontja. Ezt felismerve, sokszor beáldozva, lehet újra építeni, kijavítani a hibákat, és ismét elérni az egyszerű, igaz, bölcsességet.
Ők egy sorson belül elestek, saját erejükből felálltak és meghozták áldozatuk. Ők együtt a Mester.
Jöttek még utánnuk sokan, akik ezen utakat járva saját vérükkel tisztították meg az ösvényt.

A most élőkben mindez benne van. A döntés az egyedi emberé. Sokuknál a lélek döntése már megszületett, csupán agyuk zajog.
Én személy szerint ajánlom a méregtelenítő kúrákat. Ez felhozza a testben blokkolt, zárolt energiákat. A lélek elhalt , nem műkődő száradt, korhadt részeinek eltávolítását. Legyen az kapcsolat, vagy bosszú gondolat, vagy kötésből származó szerződés, ami már amúgy sem működik.  pl. rég elvált nő, aki még férje nevét hordja, együtt nem élők, akik nem váltak el törvényesen. Tehát kirendezni nem működő kapcsolatokat. Hitelek újragondolása. Olyan munkák letétele, ami csak az anyag halmozását szolgálja, és a lelket fárasztja. Átgondolni, hogy mit kell tennem azért a cselekvés világában, hogy a terheim kevesebbek legyenek, ugyanakkor ne kerüljek kiszolgáltatott helyzetbe. Az emberi kapcsolatok újragondolása. Teljesen érdek nélkül.