Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2013.02.13. Források

2013.02.13

A Most energiáinak felismeréséhez adunk át Nektek olyan információkat, amely segít erőitek meghatározásában.

Mint felismertétek már réges rég, minden világotokban ragadt lélek törekszik az Egység megélésére, az Istenben való jelenlét felismerésére.

Isten, akiben ott lakozik Minden, a maga teljességében.

Minden, Aki kiáradásakor részekre osztotta magát, de ő maga mégis teljes maradt. A részek a kiáradás után, csak önmaguk ismerték, bár hordták magukban a teljesség információit.

Minden kiáradó rész Forrássá vált a maga egyediségével, és ismét tovább osztotta önmagát. Minden osztódással egyre nagyobb lett benne a nem ismert rész, a fekete lyuk, mely mindent magában foglal.

Ez a tézis kér megértést a Most idején.

Ennek a világnak a működési rendje megegyezik az univerzum működési rendjével, a frekvenciák egy más szintjén.

Az Egy Ember, az emberi közös tudat, akinek része minden jelenleg testben élő ember, amelyek az Ő sejtjei, egyedi fényei, hangjai.

A múlt évszázadban elindult a folyamat, amely a születések és a sorsösszefűződések rendjét újrafogalmazta. Az ember, egy életen belül képes sok szerepben felismerni önmagát, képes azonosulni a múlt fennmaradt, Forrást magukban hordó nagy lelkeivel, felébreszt magában olyan emlékezeteket, amelyek mindig feljebb és feljebb emelik egy újabb és újabb Forráshoz, ahol ismét felismeri önmagát, megtisztul az emlékezete, magáévá teszi a Forrás emlékezetét, és képes tovább és tovább emelkedni.

Az egyedi ember megkapta a lehetőséget, hogy így járja be osztott lelke minden szintjét, a fekete lyuk sötétségét átvilágítva, felismerve önmaga rejtett, elzárt részeit.

A félelem mindig a fekete lyuk mélységeiből fakad, ahol oly részünk tartózkodik, amely a lélek sérült része. A lélek osztódás mindig fájdalommal jár. Az osztódás mindig lázadás következménye. A lázadás mindig szembefordulás, amely létrehozza a szakadást.

És most gondoljátok végig, mert a Most kulcsai ebben a tézisben vannak elrejtve.

Az Egy, mely hordja a Mindenséget fellázad Önmaga ellen, és megosztja önmagát. Megtagadja önmagában, önmagát.

És most gondold át saját sorsod. Őseid forrása Egy, mely számtalan ágon szétágazott eben a világban. Minden születés tovább osztotta az ŐsForrást. A gyermek élete egy időszakában szülője ellen lázad, és ezzel önmagában megtagadja saját örökségét, hisz hordja magában mindazt, mit szülei tovább adtak számára, tehát mindent, mit ők jelentettek. Amíg a gyermek rá nem ébred, hogy lázadása önmaga ellen fordulás, addig a szülővel háborút folytat, és így önmagával is háborúzik, saját sorsának is ellentmond. Amíg a szülővel háborúzik, addig saját őseivel és saját örökségével is háborúzik. Minél nehezebb egy gyermek sorsa, annál nagyobb az örökségbe kapott sötét rész a lelkében, mit saját erejéből fel kell fényesíteni, át kell világítania, mert szülei is már lázadásban voltak saját szülőikkel. Minden hetedik sarjon beteljesedik  a megoldó kulcs. Ha sok ág fonódik össze egy gyermek megfoganásánál, és többszörös 7. sarjjá válik, az ő élete beteljesítő, sok Forrást képes elérni saját sorsában. Az elmúlt évszázadban sok ilyen sarj született.

A háborúk hatalmas áldozatot követeltek meg, amely a vérvonalak lelkét megtörte és összetörte, hogy újrafogalmazhassák és felébreszthessék az ember emlékezetét, és eredendő törekvését az összefogásra és az újrakezdésre.

A Források hívó szava hallhatóvá vált az egyedi ember lelkében, és felgyorsította a lélek sebeinek újbóli felszakadását, és gyógyulását. Rengeteg fájdalmas fekély fakad ki nemcsak a lélekben, hanem a testben is.  Sebek, zúzódások, kiütések jelennek meg nemcsak a lelken, hanem a testen is gyógyulásra várva. Most minden megmutatja magát a felszínen, hogy újra és újra gondolja önmagát, begyógyítva lelkének immár a külső világban is látható sebeit.

Az egyedi ember, ha többszörös betöltő szerepe van a sorsának, azonosulni képes a történelem szentjeinek, mártírjainak begyógyulatlan sebeivel, hogy önmagán belül gyógyítsa be ezeket sebeket, és ezzel elengedni az egykori áldozatok fájdalmait az emberiség közös sorsából. Világotok jó ideje már csak áldozatok árán tud közelebb jutni az Egység Rendjéhez. Az emlékezet őrzi az áldozat megváltó erejét, s hatalmas fájdalma készteti az embert, hogy ne vétsen. A lelkiismeret hangjai ezek.

Megszülettek olyan egyedi emberek, párok, és családok, kik képesek Forrásról Forrásra lépegetve eljutni a Mindenség Forrásáig, lépésről lépésre ismerve fel önmagukban, gyógyítva be a LélekForrás sebeit, egyesülve és befogadva saját belső világába, és tovább lépni a következő Forráshoz. Mindig nagyobb és nagyobb lesz a kihívás, nagyobb lesz ellenerő, és nagyobb lesz a felismerés, mely békét hoz a léleknek a nehézségek idején is. A felismerés a Jelenlétről, amikor a lélek egyesül a Forrásával.

Vannak olyan emberek, akik csak egy bizonyos szintű Forrással kell, hogy egyé váljanak, ők nem is érzik a tovább keresés vágyát. Nekik ott kell erőssé válniuk, és biztos alapkővé ebben a világban. Az ő vérvonaluk abból a Forrásból ágazott el, az ő törésük abban a forrásban lett a mostra ható lázadó, törést hozó mechanizmus, melynek békét és egységet kell lelnie saját forrásában.

És most emlékezzetek Krisztus Jézus stigmáira. A két lábfej, mely nem engedi tovább lépni az embert, ha elfutna múltja elöl, s nem javítja ki hibáit. A két kézfej, mely nem jut hozzá alkotó erőihez, ha nem simítja ki a kusza szálakat, mit cselekvéseivel okoz a világban. A homlok, ahol az akaratát kinyilvánítja a világ felé, s ha nem tiszta az akarat, s nem az egység rendjét szolgálja, bizony elakad a szellem áramlása. S a szív, ahol a tiszta lélek nyilvánulna meg a maga együtt érző szeretete által. Ha lélekben, mely az érzelmekben nyilvánul meg félelem lakozik, bizony szorong a lélek, és rá nem jön soha, hogy ki is ő valójában, s mely Forrásban kellene önazonosságot meglelnie.

Magába fogadta a külső világ árnyait, melyek az ember lelkét pusztították,  átadta önmaga lelkén keresztül saját Forrásának, és saját áldozatával Áldást írt vissza az emberiség jövőjébe.

Most ezt kell megtenniük az Ő útját járó lelkeknek, hogy az Ő vérvonala is felszabadulhasson és felismerhesse önmagát az emberiség legfelső Forrásában. Ők amúgy is ott hordják testükön is valamelyik stigmát. Mely lehet egy merev lábfej, egy sebes homlok, egy kézfej sérülés, egy mellkasi szúró érzés. Őtőle ezeken a területek kíván még alázatot a sorsa.

S vannak, akik születésüktől hordják a jelet.  Ők elsődleges Források a most idején.

Az egyedi ember necsak saját sorsában gondolkodjék, ha igazságot akar tudni, hanem a vérvonaláéban, s önmagában felismert Forrásaiban. Az egyedi emberben megjelenő vérproblémák mind mind rámutatnak a vérvonal még fertőzött lélekrészeire, amit a hordozó ember önmagában tud csak meggyógyítani. És ehhez minden erőt és öngyógyító képességet meg is kapott. Csupán a hite léte vagy nem léte szabhat ennek korlátot.

2012. évetek utolsó szakaszában elkezdődött a lélek megtört részeinek keresése. Mostanra minden a felszínre került. Erők, megoldások, kihívások, sebek és törések.

Az emberiség közös lelke egyesülni és megtisztulni vágyik. Ezért az egyedi emberi lélek is feltámadást és gyógyulást kér.

A lélek, az érzelmek tisztulása a most női testben élők feladata. A szellemi Források, a gondolatok tisztulása, és felismerése pedig a férfi testben élőkre van bízva. És a kettő csak együtt válhat igazzá.

A tiszta gondolat szabadítja fel a tiszta érzelmeket. Minden más hazugságot és árnyakat hoz.

Miként az emberiség szellemi forrása és lelke Egy, minden, ami benne megnyilvánul hazatérésre vágyik, így eljött az idő, hogy sok vallási, gondolati és érzelmi  tézist le EgySzerűsítsétek, átláthatóvá tegyétek, hogy az a lélek is megértse, ki még csak most kezdi útját hazafelé, az Otthon felé, az Egy Forrása felé, s az ő lelkében még sok a fekete lyuk.

Az elkövetkezendő héten megkezdődik ismét egy megmérettetés, hogy az egyedi emberben rögzülni tudjon a Forrás, melyet eddig elért saját erejéből.

Ez a Forrás lesz lelkének meghatározó ereje. Törekedjetek a megtisztulásra, saját gondolataitok és érzelmeitek kútjának megtisztítására.

Áldás legyen rajtatok és bennetek.